Rautakylän ympäristö

Rautakylän alue on ympäristöltään suotuisa Metalli- ja konepajateollisuudelle

  • Alue ei ole pohjavesialuetta, eikä alueella ole suojeltavia muinaismuisto- tai luontokohteita.
  • Etäisyyttä lähimpään vakituiseen asutukseen on yli kilometri, joten alueen yritykset saavat rajoituksetta toimia jatkuvassa viisi vuorotyössä.
  • Petäjäveden taajaman palvelut ovat vain 2,5km:n kilometrin päässä.
  • Kaavatiet on suunniteltu siten että raskas tavaraliikenne, sekä erikoiskuljetukset pystyvät esteittä asioimaan alueen yrityksissä.
  • Valtatie 23 on Rautakylän kohdalla osoitettu erikoiskuljetusten reitiksi.
  • Rautakylän tontit voi liittää kaukolämpöverkkoon.

 

Rautakylän toteuttajan, Rautakylä Works oy:n takana on konepajayritys Tehovinssi oy:n yrittäjä Hannu Ruokolainen.

Rautakylän ympäriltä useat maanomistajat ovat kiinnostuneita maa-alueidensa kaavoittamisesta teollisuusalueeksi tarvittaessa. Tämän vuoksi esivalmistelut on jo tehty noin 400 ha;n maa-alueiden kaavoittamiseksi teollisuustonteiksi.

Rautakylä tarjoaa ratkaisuja metallialan haasteisiin.


petajavesi_map

suurenna ja tulosta